Ενημερωτικά άρθρα για SEO, Web Design & Development

Louis Hotels Facebook Game App – Αύξηση Likes / Talking About This

Social Media Campaigns

Facebook Game Application – Pacman Tournament

Ενδεικτικά:

 • Κατασκευή γραφικών (pre like – after like)
 • Δημιουργία παιχνιδιού pacman και top 10 highscore
 • Υποστήριξη λειτουργιών όπως challenge, brag, wall auto-posting
 • Αύξηση targeted followers / likes / talking about this
 • Fan engagement

Link: https://www.facebook.com/louishotels/app_284150168386411

Louis Hotels Facebook Page Branding / Promotion / Fan Engagement

Social Media Campaigns

Προσοποποίηση / Facebook Channel Branding / Αύξηση Likes / Talking About This

Ενδεικτικά:

 • Κατασκευή γραφικών για το Facebook Page
 • Αύξηση targeted followers / likes / talking about this
 • Fan engagement

Link: https://www.facebook.com/louishotels

Louis Hotels Twitter Channel Branding / Promotion / Followers

Social Media Campaigns

Προσοποποίηση / Twitter Channel Branding / Αύξηση Followers

Ενδεικτικά:

 • Κατασκευή γραφικών για το Twitter channel
 • Αύξηση targeted followers

Link: https://twitter.com/louishotels

Louis Hotels YouTube Channel Branding / Promotion

Social Media Campaigns

Προσοποποίηση / YouTube Channel Branding / Αύξηση Views – Traffic

Ενδεικτικά:

 • Κατασκευή γραφικών για το YouTube channel
 • Βελτιστοποίηση του περιεχομένου (Search Engine Optimization) για κάθε video
 • Αύξηση των views / traffic

Link: http://www.youtube.com/user/louishotelsgroup

Facebook Page Apps (Διαγωνισμοί, Freebies, Tutorials) – StigmaHost

Social Media Campaigns

Κατασκευή Facebook page apps με κύριο στόχο το brand awareness

Ενδεικτικά:

 • Παρουσίαση των υπηρεσιών της εταιρείας
 • Παρουσίαση προσφορών (Facebook app)
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς  (Facebook app)
 • Διαμοιρασμός δωρεάν υλικού – themes, tutorials κλπ.  (Facebook app)

Link: https://www.facebook.com/stigmahost

Προώθηση YouTube Video για αύξηση views / traffic – Oxford Tax Solutions

Social Media Campaigns

YouTube Video Promotion για Oxford Tax Solutions

Ενδεικτικά:

 • Aύξηση views
 • Aύξηση traffic προς το site
 • Aύξηση Brand Awareness
 • Youtube Video SEO – 1st YouTube page ranking for local /global keywords

Link: http://www.youtube.com/watch?v=j7R6TwjPQw0Facebook